Czym się zajmujemy

Cele Stowarzyszenia

_

Staramy się jak najaktywniej i najszerzej wspierać społeczność afrykańską.

 • działanie na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski i Afryki
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • organizacja i promocja wolontariatu
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • propagowanie znajomości spraw społecznych, ekonomicznych, religijnych Afryki
 • gromadzenie i publikowanie materiałów o Afryce
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w Afryce
 • wspieranie projektów na rzecz chorych
 • wspieranie projektów edukacyjnych
 • upowszechnianie kultury i sztuki Afryki
 • wspieranie działalności misjonarzy i osób przygotowujących się do wyjazdu na misje

11

LAT

POMAGAMY

Kilka innych liczb o nas

Czasami liczby mówią więcej niż tysiąc słów!

_

Przyjaciele Misjonarzy Afryki aktywnie działają na wielu polach realizując założone cele. Ważne są jednak efekty naszych działań.

270Zrealizowane projekty
15Osób zaangażowanych
500+Beneficjentów

Wesprzyj Przyjaciół Misjonarzy Afryki

_

Realizacja naszych celów statutowych nie byłaby możliwa bez Waszych ofiar.

Bez nich stowarzyszenie nie miałoby szansy realizować swoich celów

Nasi Partnerzy i Darczyńcy

_