loading

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PMA

Zarząd PMA informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjaciele Misjonarzy Afryki”, które odbędzie się w dniu 7.12. 2019 r. o godz. 16.00, w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Ziemska 37,  21-002 Natalin).

Porządek zebrania:

  1. Przyjęcie rezygnacji prezesa PMA.
  2. Wybór nowego prezesa.
  3. Uzupełnienie składu Zarządu.
  4. Zmiany w Statucie Stowarzyszenia „Przyjaciele Misjonarzy Afryki”.
  5. Aktualizacja danych osobowych członków Stowarzyszenia.

Projekt zmian Statutu zostanie wysłany członkom mailowo.

Zarząd PMA

Dodatkowo prosimy o poinformowanie znajomych, którzy są członkami naszego Stowarzyszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

W przypadku braku możliwości osobistego przybycia na Zebranie, można udzielić pełnomocnictwa na piśmie innemu członkowi, najpóźniej w dniu Zebrania.

Wzór pełnomocnictwa możemy przesłać zainteresowanym na maila.

Kontakt: pmafryki@gmail.com

Komentarze są zablokowane.