W 2017 r. dzięki funduszom pochodzących z 1% oraz darowizn udało nam się wesprzeć projekt o. Franciszka Szczurka. Celem tego projektu była budowa nowego bloku sanitarnego: ubikacji i pryszniców dla grup apostolskich oraz wszystkich parafian dekanatu przyjeżdżających na liczne kursy, spotkania i festiwale organizowane w parafii New Kaloko.