Naszym celem jest pomoc  o. Marcinowi Perfikowskiemu, ojcu białemu pracującemu w parafii pw. Św. Gabriela Namushakende w Zambii, w odbudowie dwóch boisk sportowych. Na jednym z nich można grać w siatkówkę lub w koszykówkę, na drugim w netball’a. Oba boiska zostały wybudowane 13 lat temu, lecz ich dzisiejszy stan nie pozwala dzieciom i młodzieży w pełni uprawiać wyżej wymienionych dyscyplin. Renowacji wymaga głównie płyta betonowa obu boisk, która jest w opłakanym stanie oraz tablice do koszykówki. Chcielibyśmy również zakupić siatkę i piłki do siatkówki, do koszykówki i dwie pompki do piłek. Do położenia nowej płyty betonowej będziemy potrzebować cementu, kamieni i piasku.

Darowizny prosimy przelewać na konto Stowarzyszenia „Przyjaciele Misjonarzy Afryki”

77 2030 0045 1110 0000 0286 5360 z dopiskiem: renowacja boisk projekt 2/2018-2