Dlaczego Stowarzyszenie powstało?

Kim jesteśmy?

_

Pochodzimy z różnych rejonów Polski, reprezentujemy rozmaite zawody. Połączyło nas otwarcie się na Afrykę – jej mieszkańców, problemy i troski, kulturę i sztukę, piękno przyrody… Chcemy część swego czasu i serca poświęcić ludziom i wyzwaniom afrykańskiego kontynentu.

20.IX
2008

W Domu Misjonarzy Afryki w Natalinie miało miejsce szczególne spotkanie. Jego celem było powołanie do życia stowarzyszenia, które wspierałoby dzieła Ojców Białych. Na spotkaniu obecnych było 18 osób, które stały się Członkami- Założycielami. W czasie obrad dyskutowano powołanie do życia stowarzyszenia, jego nazwę i treść statutu. W jednogłośnie podjętej przez obecnych uchwale stowarzyszenie otrzymało nazwę „Przyjaciele Misjonarzy Afryki”. Po formalnym odczytaniu uchwały, wybuchły oklaski. Wybrano również władze Stowarzyszenia – Zarząd i Komisję Rewizyjną.

22.IX
2008

22 września 2008 r. w sądzie w Lublinie, właściwym do rozpatrywania tego typu spraw, złożono dokumenty wymagane do rejestracji stowarzyszenia.

4.XI
2008

Stowarzyszenie rozpoczyna – oficjalnie – realizację swoich statutowych celów.

Poznaj nas bliżej

_

Władze Stowarzyszenia

_

Agata Mostowska Prezes

image

Marta CharymskaSekretarz

o. Mariusz Bartuzi Skarbnik

Członkowie Zarządu

_

ZofiaKrawczyńska

KrystynaSobańska-Stępień

Komisja Rewizyjna

_

AdamFilip

AntoniGórnicki

AgnieszkaBradlińska